Newyddion Diwydiant

 • A brief history of paper cups

  Hanes byr o gwpanau papur

  Mae cwpanau papur wedi'u dogfennu yn Tsieina imperialaidd, lle dyfeisiwyd papur erbyn yr 2il ganrif CC a'i ddefnyddio i weini te.Fe'u hadeiladwyd mewn gwahanol feintiau a lliwiau, ac fe'u haddurnwyd â dyluniadau addurniadol.Mae tystiolaeth destunol o gwpanau papur yn ymddangos mewn descr ...
  Darllen mwy
 • NETHERLANDS TO REDUCE SINGLE-USE PLASTICS IN THE WORKPLACE

  ANGHYFIAWNDER I LLEIHAU PLASTIGION UN-DEFNYDD YN Y GWEITHLE

  Mae'r Iseldiroedd yn bwriadu lleihau eitemau plastig untro yn y swyddfa yn sylweddol.O 2023, gwaharddir cwpanau coffi tafladwy.Ac o 2024, bydd yn rhaid i ffreuturau godi tâl ychwanegol am becynnu plastig ar fwyd parod, Ysgrifennydd y Wladwriaeth Steven van Weyenberg ...
  Darllen mwy
 • Study says soluble bio-digestible barriers for paper and board packaging are effective

  Dywed yr astudiaeth fod rhwystrau bio-dreuliadwy hydawdd ar gyfer pecynnu papur a bwrdd yn effeithiol

  Dywedodd DS Smith ac Aquapak fod astudiaeth newydd a gomisiynwyd ganddynt yn dangos bod haenau rhwystr bio-dreuliadwy yn cynyddu cyfraddau ailgylchu papur a chynnyrch ffibr, heb gyfaddawdu ar ymarferoldeb.URL: HTTPS: //WWW.DAIRYREPORTER.COM/ARTICLE/2021/1 ...
  Darllen mwy
 • European Union: Ban on Single-Use Plastics Takes Effect

  Yr Undeb Ewropeaidd: Gwahardd Plastigau Un Defnydd yn Cael Effaith

  Ar 2 Gorffennaf, 2021, daeth y Gyfarwyddeb ar Blastigau Defnydd Sengl i rym yn yr Undeb Ewropeaidd (UE).Mae'r gyfarwyddeb yn gwahardd rhai plastigau un defnydd y mae dewisiadau amgen ar gael ar eu cyfer.Diffinnir “cynnyrch plastig untro” fel cynnyrch sy'n cael ei wneud yn gyfan gwbl neu'n rhannol o bl ...
  Darllen mwy